Cơ khí
Thực tập sinh Đang tuyển Mie Mức lương: ¥154000 /Tháng
Linh kiện ô tô
Thực tập sinh Đang tuyển Aichi Mức lương: ¥1028 /Giờ
Chế biến thực phẩm
Thực tập sinh Hết hạn Saitama Mức lương: ¥178000 /Tháng
Chế biến thực phẩm
Thực tập sinh Hết hạn Saitama Mức lương: ¥162000 /Tháng
Cơ khí
Thực tập sinh Hết hạn Hyogo Mức lương: ¥172000 /Tháng
Xây dựng
Thực tập sinh Hết hạn Shizuoka Mức lương: ¥168000 /Tháng
Xây dựng
Thực tập sinh Hết hạn Osaka, Aichi Mức lương: ¥170000 /Tháng
May mặc
Thực tập sinh Hết hạn Nhật Bản Mức lương: ¥157000 /Tháng
Cơ khí
Thực tập sinh Hết hạn Hiroshima Mức lương: ¥159000 /Tháng
Điều dưỡng/ Hộ lý
Thực tập sinh Hết hạn Tokyo Mức lương: ¥190000 /Tháng