Dọn phòng khách sạn
Kỹ năng đặc định Đang tuyển Osaka, Hyogo Mức lương: ¥200000 /Tháng
Điều dưỡng
Kỹ năng đặc định Hết hạn Hiroshima Mức lương: ¥180000 /Tháng
Nhà hàng
Kỹ năng đặc định Hết hạn Kanto, Kansai Mức lương: ¥24 - ¥25 /Tháng
Xây dựng
Kỹ năng đặc định Hết hạn Osaka Mức lương: ¥23 /Tháng
Xây dựng
Kỹ năng đặc định Hết hạn Osaka Mức lương: ¥242900 /Tháng
Chế biến thực phẩm
Kỹ năng đặc định Hết hạn Miyazaki Mức lương: ¥170000 /Tháng
Xây dựng
Kỹ năng đặc định Hết hạn Osaka, Aichi Mức lương: ¥200000 /Tháng