Xây dựng
Kỹ sư Hết hạn Aichi Mức lương: ¥220000 /Tháng
Cơ khí, Điện/ Điện tử/ Điện lạnh
Kỹ sư Đang tuyển Fukui Mức lương: ¥200000 /Tháng
Nhân viên bán hàng
Kỹ sư Hết hạn Hyogo, Osaka Mức lương: ¥200000 - ¥230000 /Tháng
Cơ khí, Điện/ Điện tử/ Điện lạnh
Kỹ sư Hết hạn Tokyo, Osaka Mức lương: Man22 - Man23 /Tháng
Cơ khí, Điện, Điện tử
Kỹ sư Hết hạn Nigata Mức lương: ¥200000 /Tháng
Xây dựng
Kỹ sư Hết hạn Osaka Mức lương: ¥250000 /Tháng
Nhà hàng/ Khách sạn
Kỹ sư Hết hạn Osaka, Tokyo Mức lương: ¥200000 /Tháng
Cơ khí
Kỹ sư Hết hạn Osaka Mức lương: ¥200000 /Tháng
Nhà hàng/ Khách sạn
Kỹ sư Hết hạn Osaka, Tokyo Mức lương: ¥200000 /Tháng