05 kỹ sư đơn hàng linh kiện điện tử công ty Panasonic Tỉnh Gifu xuất cảnh ngày 03/7/2024

Một số hỉnh ảnh 05 kỹ sư đơn hàng linh kiện điện tử công ty Panasonic Tỉnh Gifu xuất cảnh ngày 03/7/2024.

Đánh giá

Bài viết cùng chủ đề:

Fanpage Gọi 0903 914 245 Zalo Messenger Tìm đường