Bộ đội xuất ngũ đi XKLĐ Nhật Bản và các thông tin liên quan

Bộ đội xuất ngũ đi XKLĐ Nhật Bản và các thông tin liên quan

Sau khi xuất ngũ, bộ đội có thể tận dụng những kỹ năng, kinh nghiệm, tinh thần kỷ luật được rèn luyện trong quân đội để tìm kiếm việc làm tại Nhật Bản. Đặc biệt,…