Buổi tiệc tất niên cuối năm 2022 và mừng năm mới 2023

Buổi tiệc tất niên cuối năm 2022 và mừng năm mới 2023

Một số hình ảnh lưu niệm của buổi tiệc tất niên cuối năm 2022 và mừng năm mới 2023 tại Chi nhánh phía Nam (Traminco HCM) – Công ty Cổ phần Trường Gia Group và…