TVC Traminco Group – Cung ứng nhân lực Nhật Bản chất lượng cao

Cơ sở vật chất Traminco Group - Chi nhánh phía Nam

Traminco Group tiền thân là Công ty Cổ phần Quốc tế Trường Gia TMC, kể từ khi thành lập đến nay Traminco Group đã đưa được hơn 15.000 lượt lao động gồm kỹ sư, kỹ…