Bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana và hướng dẫn chi tiết 2024

Hệ thống chữ viết trong tiếng Nhật

Nắm vững bảng chữ cái tiếng Nhật Hiragana là bước đầu quan trọng để bắt đầu học một ngôn ngữ mới. Nếu bạn đang tìm cách tiếp cận học bảng chữ cái một cách hiệu…