Bị cận có đi XKLĐ Nhật được không?

Bị cận có đi XKLĐ Nhật được không

Bị cận có đi XKLĐ Nhật được không? Đây là một trong những thắc mắc của rất nhiều người lao động khi có mong muốn đi XKLĐ. Hiện nay nhu cầu đi xuất khẩu lao…