Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản có cần bằng cấp 3 không?

Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản có cần bằng cấp 3 không?

Trong quá trình xin visa và làm thủ tục nhập cảnh vào Nhật Bản để làm việc, bằng cấp 3 không phải là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, nếu bạn muốn làm việc tại…