Xăm mình có đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không?

Những tiêu chí cần thiết cho lao động muốn đi XKLĐ Nhật Bản

Trong quá trình tư vấn chương trình thực tập kỹ năng Nhật Bản, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi xoay quanh việc xăm hình như: Có nên xăm hình khi đi Nhật? Những đơn…