Phòng thực hành điều dưỡng trang bị kỹ năng cho học viên ngành điều dưỡng Nhật Bản

Traminco Group HCM trang bị phòng thực hành điều dưỡng tại trung tâm đào tạo, nhằm trang bị các bạn học viên kỹ năng làm việc tại các viện dưỡng lão, chuẩn bị cho hành…

Fanpage Gọi 0903 914 245 Zalo Messenger Tìm đường