Phỏng vấn đơn hàng chế biến thực phẩm siêu thị Yaoko làm việc Saitama

Ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2024, tại Trụ sở Chi nhánh phía Nam (Traminco HCM) – Công ty Cổ phần Trường Gia Group, đã diễn ra buổi phỏng vấn tuyển dụng cho đơn…

Fanpage Gọi 0903 914 245 Zalo Messenger Tìm đường