Không có bằng cấp có đi XKLĐ Nhật được không?

Không có bằng cấp có đi XKLĐ Nhật được không

Không có bằng cấp có đi XKLĐ Nhật được không? Thực chất việc có hay không bằng cấp không phải là yếu tố duy nhất quyết định khả năng đi xuất khẩu lao động Nhật…