Một số thông tin mới về visa kỹ năng đặc định Nhật Bản năm 2023

Một số thông tin mới về visa kỹ năng đặc định Nhật Bản năm 2023

Visa kỹ năng đặc định, hay còn được gọi là visa Tokutei Ginou, là một khái niệm mới đối với người lao động nước ngoài. Nhiều thực tập sinh đang làm việc tại Nhật Bản…